<%Option Explicit Const sLanguageCode = "NL" Session.LCID= 1043 %> MotorTouring.com motortourisme roadbook zuid-afrika motorreizen roadbooks routes GPS route tracks motorreizen flitspalen motortrip belgiŽ frankrijk italiŽ duitsland nederland luxemburg

Routes

Leden die nog over credits beschikken kunnen tot en met 28 december 2009 de gewenste routes aanvragen via het contactformulier.

Vanaf 2010 zullen er geen routes meer kunnen gedownload worden.

 

<%GetCategories%>

<% Sub GetCategories Dim oConn, oRSCategories Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set oRSCategories = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") oConn.Open DSNName oRSCategories.Open "GetCategories", oConn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly Do While NOT oRSCategories.EOF dim testje testje="" if oRSCategories("gratis")=true then testje="f" end if Response.Write "

" & oRSCategories("Title" & sLanguageCode) & "

" Response.Write "

" & oRSCategories("DescriptionNL") & "

" Response.Write "

Naar " & oRSCategories("korte") & " ->

" oRSCategories.MoveNext Loop oRSCategories.Close oConn.Close Set oRSCategories = Nothing Set oConn = Nothing End Sub Function ListMotoRoutes Dim oConn, oRSRoutes Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set oRSRoutes = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") oConn.Open DSNName oRSRoutes.Open "GetRoutesByCategory 1", oConn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly Do While Not oRSRoutes.EOF Response.Write oRSRoutes("Title") & "
" oRSRoutes.MoveNext Loop oRSRoutes.Close oConn.Close Set oRSRoutes = Nothing Set oConn = Nothing End Function %>